Tuesday, January 6, 2009

Panahon ng Pagtuklas at Pangangalakal at pangngalugod
Panahon ng pagtutuklas at Pangangalakal at pangangalugod
Mananakop/Taon Narating/Natuklasan Nasako

Portugal

1. Bartolome Diaz
(1488) Dulong timog ng Africa
(Cape of storms) Spice islands
India
Java


2. Vasco De Gama
(1498) Cape of Good Homes
Nakatuklas sa India Sumatra
Celebes


3. Pedro Cabral
(1500) Nakarating sa Brazil Borneo
Mallaca


Spain
1. Christopher Columbus
(1492) Natuklasan ang mga “Bagong Daigdig” o Amerika. Halos lahat ng Lupain sa Timog America at Gitnang Amerika at Estados Unidos.


2. Basco Nunes de Balboa
(1513) Nayuklasan ang Pasific Ocean.


3. Ponce de Leon
(1513) Florida


4. Hernando Cortez
(1519) Mexico


5. Ferdinand Magellan
(1519-1529) Na kakaikot sa Daigdig.


6. Francisco Pizarro Peru
Pransya


1. Jacques Cartier St. Lawrence Canada

2. Samuel Champlain Quebec, Canada &

3. Jacques Marquette at Louiss Juliet Mississippi Mississippi

4. Sielvr dela Salla Ibabang bahagi ng Mississippi river
Louisana. Valley


Inglatera

1. John Cabat San Labrador


2. Francis Drake Circumnavigated the world


3. Gilbert New Founland Atlantic Coast


4. Raleigh North Carolina


5. James Cook Australia


Netherlands


1. Henry Hudson Hudson River Area Around the Hudson River.

No comments:

Post a Comment