Tuesday, January 6, 2009

Pinagmulan ng Daigdig

1.Paglikha ayon sa bibliya

diyos=tagapaglikha


unang araw=liwanag(araw at gabi)

(kasama na ang langit at lupa.)

2. Paglikha ayon sa (myth)mito o alamat(legend)

Pilipinas =bathala=creatorGriyego=greek mythology


Zeus=chief god(heaven)


Poseidon=sea


Gaia=earth

Hades=underworld

Demeter=agriculture

Hera=home and womenIndia(hinduism)1.Brahma(creator)

2.Vishnu(preserver)

3.Shiva(destroyer)Tsina=panku=creator

yin=male,white,positive

yang=female,negative,earth


Japan

Izanami=female

Izanagi=male


(creator and destroyer)Egypt


nut=(heaven)

geb=(earth)

ra=(sun God)

Mesopotamia


GILAMESH EPIC

Enlil=air,wind,storm

Ea=water

Anu=Heaven

No comments:

Post a Comment