Monday, January 5, 2009

Si Charlemagne
Si Charlemagne
· naging hari ng mga Frank si Charles; tinawag siyang Charlemagne


· Carlemagne: Carolus (Charles) at Magnus (great); o Charles the Great


· Pumunta sa Italy at tinalo ang mga Lombard; nilupig ang mga Saxons at mga Avar sa rehiyon ng Danube River


· Namahala siya ng isang malawak na imperyo, mula Danube River hanggang Atlantic Ocean, Rome hanggang Baltic Sea at North Sea


· Ang mga pari ay nagdaragdag ng mga Kristiyano para sa Simbahan


· Holy Roman Empire o Banal na Imperyong Romano


· Hinati ang imperyo sa mga county; naghirang ng count sa bawat county


· Missi dominici: “messengers of the lord”; nagpanatili ng batas at kaayusan


· Mark o march: distritong pangtanggulan; pinagtatangol ang mga hanggangan ng imperyo
· Aix-la-Chapelle: kabisera ni Charlemagne; binuhay rito ang karunungan; nagpatayo ng mga paaralan
· 800 CE: pumunta si Charlemagne sa Roma; pinatong ng Papa ang korona sa ulo ni Charlemagne

No comments:

Post a Comment